Produkt dnia
DYSK TWARDY DO XBOX 360 SLIM 320GB
DYSK TWARDY DO XBOX 360 SLIM 320GB

79,00 zł

Fifa Street X360
Fifa Street X360

19,00 zł

szt
Tekken 7 PC
Tekken 7 PC

55,00 zł

szt.
Assassins Creed Black Flag PL X360
Assassins Creed Black Flag PL X360

35,00 zł

szt.
Call of Duty WW2 PS4
Call of Duty WW2 PS4

85,00 zł

szt.
GTA 5 PL PS3
GTA 5 PL PS3

59,00 zł

szt.
Red Dead Redemption 2 PL PS4
Red Dead Redemption 2 PL PS4

99,00 zł

szt.
DYSK TWARDY DO XBOX 360 SLIM 250GB
DYSK TWARDY DO XBOX 360 SLIM 250GB

75,00 zł

GTA 5 PL PS4
GTA 5 PL PS4

89,00 zł

szt.
Fifa 20 PL PS4
Fifa 20 PL PS4

25,00 zł

szt.
THE WOLF AMONGUS XBOX ONE FOLIA
THE WOLF AMONGUS XBOX ONE FOLIA

59,00 zł

szt.
GTA 5 V PL X360
GTA 5 V PL X360

75,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
SERWIS, USŁUGI

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Tomland Tomasz Biesiekierski z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8942891078 oraz REGON: 020697913. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pod numerem telefonu +48 793 022 775 lub pisząc na: tomlandd@gmail.com
2. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu i w zakresie niezbędnym dla przedstawienia oferty, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy oraz jej realizacji i rozliczenia. W tym celu Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, korespondencyjne, inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, aktualizacji, przenoszenia, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia.
4. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
5. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania umowy i jej rozliczenia oraz do upływu okresu gwarancyjnego, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać ich dalej przetwarzać.
6. Państwa dane mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa oraz ewentualnie podwykonawcom - w takim wypadku zostaną Państwo o tej okoliczności poinformowani, chyba, że przepisy zabraniają przekazania tej informacji.

 

Ogólny zakres prowadzonych usług:

 • NAPRAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH
 • NAPRAWA LAPTOPÓW ORAZ NOTEBOOKÓW
 • NAPRAWA KONSOL PS, XBOX I INNYCH
 • WGRYWANIE W NAPĘDACH LITEON, SAMSUNG, BENQ I INNYCH
 • BUDOWA SIECI TRADYCYJNYCH I WI-FI
 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z INTERNETEM
 • INSTALACJA NOWEGO SPRZĘTU W KOMPUTERZE
 • USUWANIE ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA TJ. WIRUSY, TROJANY, ROBAKI I INNE
 • ZABEZPIECZANIE PRZED WIRUSAMI ORAZ WŁAMANIAMI
 • ARCHIWIZACJA I ODZYSKIWANIE DANYCH
 • MODERNIZACJA STARSZYCH KOMPUTERÓW ZARÓWNO LAPTOPÓW JAK I STACJONARNYCH
 • SKUP UŻYWANEGO SPRZĘTU
 • DOJAZD DO KLIENTA
 • KONFIGURACJA MAC-ów
 • INSTALOWANIE KLIKU SYSTEMÓW NA JEDNEJ MASZYNIE.

 

REGULAMIN SERWISU
 

1.Serwis Tomland działa w oparciu o poniższy regulamin

2. Klient pozostawiający sprzęt w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin.

3. Przyjęcie sprzętu komputerowego do Serwisu odbywa się w Serwisie ul.Swobodna 37 Pasaż Zielińskiego BOX 18.5.

4. W przypadku przyjęcia zlecenia wysyłkowego, klient zgłasza usterkę i przekazuje dane potrzebne do wypełnienia przyjęcia serwisowego telefonicznie , fax em bądź mailem.

5. Klient ma obowiązek podać dane osobowe, które zostaną wykorzystane do celów przewidzianych niniejszym regulaminem a zarządzanie tymi danymi odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności oraz polityką RODO.

6. Przesyłki nie zgłoszone, wysłane za pobraniem lub na koszt Serwisu nie będą przyjęte.

7. Każde zlecenie serwisowe składa się z następujących po sobie statusów.

8.1 - Wypełnienia zgłoszenia serwisowego,

8.2 - Przyjęcie zgłoszenia, wydanie dokumentu Przyjęcie do serwisu

8.3 - Badanie sprzętu, diagnoza usterki

8.4 - Ustalenie kosztów i przebiegu naprawy z akceptacją klienta. 

8.5 - Zakończenie naprawy – po informowanie klienta o terminie odbioru

8.6 - Wydanie z naprawy.

9. Na dokumencie Rewers umieszczono informację umożliwiające Klientowi wgląd w status Swojego zlecenia serwisowego dowolna droga komunikacji z serwisem.

10. Sprzęt dostarczany do Serwisu musi być kompletny. Na żądanie klienta Serwis może przyjąć sprzęt niekompletny, ale w przypadku, kiedy naprawa okaże się z tego powodu niemożliwa Klient zostanie obciążony kosztami ekspertyzy sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

11. Sprzęt przyjęty do serwisu podlega ocenie mającej na celu dokładne ustalenie usterki. Koszt badania jest uzależniony od rodzaju sprzętu od 0pln do 250pln

12. Koszt badania jest odliczany od kwoty należnej za wykonanie usługi w przypadku wykonania naprawy.

13. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancją Klient jest zobowiązany dostarczyć wraz ze sprzętem dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną.

14. Jeżeli komputer, dysk, system lub jakakolwiek inne urządzenie lub część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający naprawę lub test sprzętu i w momencie przyjęcia do Serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie serwisu wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł.

15. Maksymalny czas naprawy sprzętu wynosi 21 dni roboczych od daty dostarczenia do Serwisu, w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów), lub innych obiektywnych okoliczności termin naprawy ulega przedłużeniu.

16. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest REWERS "Przyjęcie do serwisu". Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu REWERSU oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.

17. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przyjętego do naprawy (dyskach, pamięciach flash itp.). Oprogramowanie znajdujące się na dysku (dyskach,nośnikach,itp.) Klienta stanowi wyłączną własność Klienta.

18. Po upływie 31 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy, barku akceptacji kosztów naprawy, zrezygnowanie z naprawy a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprzętu, będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 20zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana do momentu, w którym od zawiadomienia o zakończeniu naprawy minie 90 dni, po tym terminie sprzęt może zostać zutylizowany lub przekazany do depozytu sądowego na koszt klienta. 

19 W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy lub braku decyzji dot. naprawy w ciągu 7dni od poinformowania klienta o kosztach serwis ma prawo zrezygnować z naprawy lub zmienić cenę kosztów naprawy. 

19.1 Uprawnienia z tytułu zlecenia diagnozy lub naprawy nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy.

20. Na wykonane usługi Serwis udziela 90 dniowej gwarancji

21. Gwarancja

21.1. Na wykonane naprawy lub usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 90 dni od daty dokonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu oraz usługi związane z usuwaniem  wirusów, instalacji oprogramowania, zmian oprogramowania, odinstalowania oprogramowania na tego typu usługi nie udzielamy gwarancji.

21.2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wykonane przez serwis wyszczególnione na karcie gwarancyjnej lub dowodzie sprzedaży.

21.3. Gwarancja na wykonane czynności, naprawy i wymiany nie obejmuje przypadków, w których ich działanie zostało zakłócone, uniemożliwione lub przerwane przez inne składniki systemu nie objęte gwarancją serwisu.

21.4. Gwarancja nie obejmuje: ·- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego, lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji sprzętu oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy, ·- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych takich jak: złamania, zalania, zarysowania, wytarcia itp.

- przypadków uszkodzeń losowych niezależnie od warunków eksploatacji takich jak: powódź, pożar, przepięcie itp.

- części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów serwisu lub numerów seryjnych urządzenia

- części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty niebędące gwarantem lub autoryzowanym serwisem

21.5. Koszty dostarczenia i odbioru sprzętu objętego gwarancją serwisową do serwisu ponosi klient

22. Zabezpieczenia

22.1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje unikalne zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.

22.2. Naruszenie któregokolwiek z zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej gwarancji.

23. Odpowiedzialność

23.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane przez Klienta nielicencjonowane (nielegalne) oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych,   innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.

23.2. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

23.3. Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

23.4 Uprawiania z tytułu gwarancji nie obejmuje prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej

24. Klient przekazujący produkt towar do serwisu w celu dokonania naprawy lub diagnozy akceptuje wszystkie powyższe warunki.

SERWIS TOMLAND NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIEGO RODZAJU DANE POZOSTAWIONE NA DYSKACH TWARDYCH PENDRIVIE KARTACH PAMIĘCI ORAZ INNYCH NOŚNIKACH DANYCH.
KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY NA ZROBIENIE PEŁNEJ KOPII ZAPASOWEJ ( BACKAPU ) WSZYSTKICH DANYCH PRZED POZOSTAWIENIEM SPRZĘTU  W SERWISIE.
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl